Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su 39 domova zdravlja ili 21 zavoda za hitnu medicinu jedinice područne (regionalne) samouprave definiranih Odlukom ministra zdravstva.

Rok za prijavu

31 prosinca, 2018
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga “Specijalističko usavršavanje doktora medicine”

Predmet natječaja

Cilj natječaja je poboljšanje pristupa uslugama zdravstvene zaštite u depriviranim i manje atraktivnim područjima i ranjivim skupinama kroz financiranje specijalističkog usavršavanja doktora medicine koristeći sredstva Europskog socijalnog fonda, na način da se poveća broj specijalizacija na primarnoj razini zdravstvene zaštite iz obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije, kliničke radiologije na manje atraktivnim i depriviranim područjima te hitne medicine na području Republike Hrvatske.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 187.000.000,00 HRK. Najniža vrijednost potpore iznosi 800.000,00 HRK, najviša vrijednost potpore iznosi 40.600.000,00 HRK.

Intenzitet potpore je do 100% prihvatljivih troškova.

Objavljeni natječaj

Skip to content