Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne ) samouprave, udruge , ustanove, ostalo.

Rok za prijavu

11 rujna, 2017
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Podrška programima usmjerenim mladima“,

Predmet natječaja

Opći cilj programa dodjele bespovratnih sredstava jest povećati socijalnu uključenost mladih, dok će specifične projektne aktivnosti biti moguće usmjeriti na kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih, informiranje mladih i pružanje usluge savjetovanja o relevantnim temama, prevenciju nasilja među mladima, unaprjeđenje razvoja socijalnih vještina i kompetencija koje pridonose konkurentnosti na tržištu rada i socijalnom uključivanju mladih odnosno aktivno sudjelovanje mladih u društvu.

Projektne aktivnosti su podijeljene u dvije skupine: 1. aktivnosti usmjerene na rad s mladima; 2.osnivanje i djelovanje centara za mlade. Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 12.000.000,00 HRK; – skupina 1. 9.000.000,00 HRK; – skupina 2. 3.000.000,00 HRK. Najniža vrijednost potpore:– skupina 1. 150.000,00 HRK; – skupina 2. 1.000.000,00 HRK. Najviša vrijednost potpore:– skupina 1. 700.000,00 HRK; – skupina 2. 1.500.000,00 HRK.

Iznos potpore po pojedinom projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova.

Objavljeni natječaj

Skip to content