Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prijaviti se mogu sve organizacije civilnog društva službeno registrirane u Europskoj uniji koje djeluju na lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj ili europskoj razini. Mogu se prijaviti i pojedinci.

Rok za prijavu

8 rujna, 2017
Facebook
Twitter
LinkedIn

Otvorene prijave za Nagradu EGSO-a za razvoj civilnog društva za 2017.

Predmet natječaja

Tema ovogodišnje Nagrade EGSO-a za razvoj civilnog društva za 2017. godinu je: “Inovativni projekti za promicanje kvalitetnog zapošljavanja i poduzetništva za budućnost rada”. Cilj je nagraditi inovativne inicijative koje se provode na teritoriju EU-a i kojima se na tržište rada žele uključiti novo pridošle osobe i sve osobe koje su udaljene od tržišta rada i iziskuju posebnu potporu. Te inicijative moraju već biti provedene ili biti u tijeku. Inicijative koje su planirane, ali još nisu započele do 8. rujna 2017. (posljednjeg dana za podnošenje prijava) ne mogu se prijaviti. Odbor planira dodijeliti najviše pet nagrada. Prva je nagrada u vrijednosti od 14.000 eura. Ukupan iznos ostalih nagrada je 9.000 eura. Ceremonija dodjele nagrada održat će se 7. prosinca 2017. tijekom plenarnog zasjedanja EGSO-a.

Objavljeni natječaj

Skip to content