Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Rok za prijavu

7 srpnja, 2017
Facebook
Twitter
LinkedIn

Veleposlanstvo SAD-a u Zagrebu objavilo je poziv za program malih financijskih potpora za 2017.-2018.

Predmet natječaja

Veleposlanstvo ovim programom poziva sve hrvatske organizacije civilnog društva da se prijave za financiranje projekata, radionica, seminara i / ili da dovedu američkog stručnjaka na seminar, radionicu ili neku sličnu edukativnu aktivnost. Razmotrit će se prijedlozi projekata u rasponu od 5.000 do 15.000 dolara, koji se odnose na sljedeće teme: -1.Programi borbe protiv korupcije za studente i nastavnike; 2.Razmjena studenata, nastavnika i administratora koji pridonose internacionalizaciji kampusa na visokim učilištima; 3.Projekti koji izgrađuju kapacitete u organizacijama civilnog društva.

Objavljeni natječaj

Skip to content