Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave. Partnerstvo na projektu je obavezno.

Rok za prijavu

21 srpnja, 2017
Facebook
Twitter
LinkedIn

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga – Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III

Predmet natječaja

Ciljne skupine Poziva su učenici s teškoćama u razvoju uključeni u osnovnoškolske ili srednjoškolske programe u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama koji svladavaju nastavni plan i program škole koju pohađaju, ali imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoćnika u nastavi / stručnog komunikacijskog posrednika.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 320.000.000,00 HRK.

U sklopu ovog Poziva sufinanciranje projekata od strane prijavitelja i/ili partnera je obavezno, a stope sufinanciranja određene su sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13) kako slijedi: 5% – gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti ispod 75% prosjeka RH; -8% – gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti između 75 i 100% prosjeka RH; – 15% – gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti između 100 i 125% prosjeka RH; -20% – gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti veći od 125% prosjeka RH.

Najviša vrijednost potpore:
1. do 8.000.000,00 kn za sve osnivače osnovnih i srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti) izuzev gradova i županija navedenih u točki 2. i 3.; 2. do 10.000.000,00 kn za Osječko-baranjsku, Splitsko-dalmatinsku, Primorsko-goransku, Međimursku i Zagrebačku, Bjelovarsko-bilogorsku, Koprivničko-križevačku, Krapinsko-zagorsku, Sisačko-moslavačku, Varaždinsku, Vukovarsko-srijemsku županiju te za gradove Osijek, Rijeka, Split, Velika Gorica kao osnivače osnovnih i srednjih škola; 3. do 20.000.000,00 kn za Grad Zagreb kao osnivača osnovnih i srednjih škola.

 

Objavljeni natječaj

Skip to content