Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su udruge u partnerstvu s jednom odgojno-obrazovnom ustanovom i to isključivo osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj.

Rok za prijavu

30 lipnja, 2017
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2017./2018

Predmet natječaja

Na ovaj natječaj moguće je poslati prijavu za područje izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u tri područja/podkategorije natječaja:- 1. škola u zajednici s nultom tolerancijom za govor mržnje i nasilje (odgoj i obrazovanje za ljudska prava, nenasilno rješavanje sukoba, odgovornost i aktivno građanstvo);- 2. “Otisak srca” za volonterstvo djece i mladih u školi i zajednici (odgoj i obrazovanje za volonterstvo);- 3. holistička škola i zajednica (odgoj i obrazovanje o zdravim načinima življenja, očuvanju prirode i održivom razvoju).

Odobrit će se ukupno do 40 podrški za sva tri područja/podnatječaja i to:- 1. škola u zajednici s nultom tolerancijom za govor mržnje i nasilje (odgoj i obrazovanje za ljudska prava, nenasilno rješavanje sukoba, odgovornost i aktivno građanstvo) – do 15 podrški;- 2. “Otisak srca” za volonterstvo djece i mladih u školi i zajednici (odgoj i obrazovanje za volonterstvo) – do 10 podrški;- 3. holistička škola i zajednica (odgoj i obrazovanje o zdravim načinima življenja, očuvanju prirode i održivom razvoju) – do 15 podrški. .

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 3.000.000,00 HRK. Trajanje projekta treba biti u školskoj godini 2017./2018., počevši od 4. rujna 2017.g., a može trajati najdulje do 31. kolovoza 2018.g. Ukupni iznos financijske potpore iznosi 9.000.000,00 kuna. •Ministarstvo planira na temelju Natječaja najboljim projektima dodijeliti 6.000.000,00 kuna, ovisno o priljevu sredstava iz prihoda od igara na sreću. Najmanji iznos koji se može zatražiti je 50.000,00 kuna, a najveći 200.000,00 kuna.
•Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva planira na temelju Natječaja najboljim projektima dodijeliti 3.000.000,00 kuna. Najmanji iznos koji se može zatražiti je 50.000,00 kuna, a najveći 100.000,00 kuna.

 

Objavljeni natječaj

Skip to content