Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji: – mikro, mali i srednji poduzetnici (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove); – fizičke osobe.

Rok za prijavu

10 studenoga, 2017
Facebook
Twitter
LinkedIn

Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“

Predmet natječaja

Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za: – polaganje majstorskog ispita – 2.600,00 HRK; – pripremu za polaganje majstorskog ispita – najviše 5.400,00 HRK;
– polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik – 1.200,00/1.500,00 HRK; – pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti – najviše 3.200,00 HRK; – prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) – stvarni troškovi školarine; – polaganje pomoćničkog ispita – 1.200,00 HRK; – izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja – stvarni troškovi.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 2.000.000,00 HRK. Prijave se zaprimaju isključivo od 24.04.2017. godine.

Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 10.11.2017. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content