Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava.

Rok za prijavu

2 svibnja, 2017
Facebook
Twitter
LinkedIn

Otvoren Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava korisničkim institucijama iz Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć

Predmet natječaja

Opći cilj ovog poziva je podrška korisničkim institucijama u uspješnom prijavljivanju i provedbi ključnih operacija OPULJP-a.
Specifični cilj ovog poziva je osigurati kvalitetu i pripremljenost projektne i natječajne dokumentacije za provedbu ključnih operacija korisničkih institucija, planiranih za financiranje putem Poziva tijelima za dostavu operacija koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru relevantnih specifičnih ciljeva OPULJP-a.

Za financiranje projekata u okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga raspoloživ je iznos od 3.000.000,00 HRK.

Objavljeni natječaj

Skip to content