Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su:- udruge hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata; – udruge stradalnika iz Domovinskog rata (hrvatskih branitelja s invaliditetom, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, članova obitelji umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, osoba koje su preživjele seksualno nasilje u Domovinskom ratu, hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata oboljelih od PTSP-a, civilnih stradalnika iz Domovinskog rata).

Rok za prijavu

6 travnja, 2017
Facebook
Twitter
LinkedIn

Natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama iz Domovinskog rata

Predmet natječaja

Institucionalne podrške dodjeljuju se sukladno kriterijima koje je utvrdilo Ministarstvo hrvatskih branitelja u 3 kategorije.

Za svaku kategoriju otvoren je svojevrsni podnatječaj tako da se udruga može prijaviti isključivo na jedan od podnatječaja odnosno u kategoriju za koju ispunjava sve uvjete.

Cilj ovog natječaja je podići razinu održivosti udruga iz Domovinskog rata koje djeluju na razini Republike Hrvatske kroz sustavnu financijsku i stručnu podršku stabilizaciji i daljnjem organizacijskom i programskom razvoju udruge.

Objavljeni natječaj

Skip to content