Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su: ustanove za obrazovanje odraslih i udruge koje djeluju u sektoru turizma i/ili ugostiteljstva.

Rok za prijavu

3 svibnja, 2017
Facebook
Twitter
LinkedIn

Javni poziv za podnošenje projektnih prijedloga „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“

Predmet natječaja

U okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga izravno će se odgovoriti na društvene potrebe ranjivih skupina razvoj posebno prilagođenih programa osposobljavanja i/ili usavršavanja ranjivih skupina za veću zapošljivost u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Poziv se provodi u okviru specifičnog cilja 9.iv.2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije.

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva iznosi 31.500.000 kuna, od čega je 85 posto sredstava, 26.775.000 osigurano iz Europskog socijalnog fonda, a 15 posto iz Državnog proračuna, 4.725.000 kuna. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000 kuna, dok je najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu 2.000.000 kuna, a intenzitet potpore iznosi 100 % prihvatljivih troškova.

Objavljeni natječaj

Skip to content