Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog natječaja su neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva.

Rok za prijavu

31 prosinca, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga: Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom

Predmet natječaja

Ova operacija bit će dodana vrijednost nacionalnom programu obzirom će se usluga osigurati većem broju korisnika, a ciljana se skupina proširuje na osobe s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima. Također, usluga se proširuje i na uslugu tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika i videćeg pratitelja za gluhe, gluhoslijepe i slijepe osobe.

Zapošljavanjem većeg broja osobnih asistenata odnosno tumača/prevoditelja znakovnog jezika te videćih pratitelja, povećat će se dostupnost usluge osobne asistencije.

Financijska alokacija je 90.000.000,00 kn.

Objavljeni natječaj

Skip to content