Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, škole.

Rok za prijavu

12 prosinca, 2016
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

OTVOREN NATJEČAJ: Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini

Predmet natječaja

Objavljeni natječaj