Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave, jedinice područne (regionalne) samouprave te Poduzetničke potporne institucije upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture. Prihvatljivi partneri su jedinice lokalne/područne (regionalne) samouprave te Poduzetničke potporne institucije upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture.

Rok za prijavu

31 prosinca, 2016
Facebook
Twitter
LinkedIn

OTVOREN NATJEČAJ: Razvoj poslovne infrastrukture

Predmet natječaja

Cilj Poziva na dostavu projektnih prijedloga je razvoj i poboljšanje kvalitete poduzetničko poslovne infrastrukture i povećanje broja proizvoda/usluga koje ona omogućava.

Ukupna raspoloživa sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj predviđena za ovaj Poziv iznose 380.000.000,00 kn.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je 200.000,00 kn, a najveći iznos je 20.000.000,00 kn.

Objavljeni natječaj

Skip to content