Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Centri za socijalnu skrb u sljedećim županijama: Primorsko – goranska županija, Bjelovarsko – bilogorska županija, Osječko – baranjska županija, Vukovarsko – srijemska županija, Dubrovačko – neretvanska županija, Karlovačka županija, Istarska županija, Splitsko – dalmatinska županija, Krapinsko – zagorska županija, Brodsko – posavska županija, Požeško – slavonska županija, Grad Zagreb, Zagrebačka županija.

Rok za prijavu

31 prosinca, 2019
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1

Predmet natječaja

Objavljeni natječaj