Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Centri za socijalnu skrb u sljedećim županijama: Primorsko – goranska županija, Bjelovarsko – bilogorska županija, Osječko – baranjska županija, Vukovarsko – srijemska županija, Dubrovačko – neretvanska županija, Karlovačka županija, Istarska županija, Splitsko – dalmatinska županija, Krapinsko – zagorska županija, Brodsko – posavska županija, Požeško – slavonska županija, Grad Zagreb, Zagrebačka županija.

Rok za prijavu

31 prosinca, 2019
Facebook
Twitter
LinkedIn
Skip to content