Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prijavitelji mogu biti jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, škole.

Rok za prijavu

31 prosinca, 2016
Facebook
Twitter
LinkedIn

Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini- N A J A V A

Predmet natječaja

Opći cilj razvoj potencijala darovitih učenika u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima. Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini“ osigurat će se stvaranje i razvoj ustanova i ljudskih resursa koji potiču i omogućavaju cjelovit intelektualni te socio-emocionalni razvoj darovitih, poboljšat će se razvoj potencijala darovitih učenika kroz omogućavanje (rane) identifikacije darovitih u odgojno-obrazovnim ustanovama, njihovo individualizirano poučavanje i učenje tako da ono odgovara njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima, i to uvođenjem diversificiranih i fleksibilnih metoda i oblika rada koji se daju prilagoditi darovitim učenicima. Također, budući da učinkovit sustav podrške darovitoj djeci i učenicima zahtijeva i ekipirane timove u odgojno-obrazovnim ustanovama koji su sastavljeni od adekvatno osposobljenih ravnatelja, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika (psihologa, pedagoga), predviđa se nadogradnja u njihovom kontinuiranom profesionalnom razvoju.

Minimalni iznos po projektu 400.000,00 HRK –
Maksimalni iznos po projektu: 1.000.000,00 HRK

Objavljeni natječaj

Skip to content