Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Natječaj za dodjelu subvencija školarina namijenjen je sportašima osvajačima medalja na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih te bivšim i sadašnjim vrhunskim sportašima.

Rok za prijavu

4 studenoga, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

​Objavljen Natječaj za dodjelu subvencija školarina u 2021. godini

Predmet natječaja

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je natječaj za poticanje školovanja bivših i sadašnjih vrhunskih sportaša s ciljem bolje skrbi o sportašima, poticanju dual karijere i školovanju bivših i sadašnjih vrhunskih sportaša.

Temeljni cilj Natječaja za dodjelu subvencija školarina u 2021. godini osvajačima medalja na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih te bivšim i sadašnjim vrhunskim sportašima, je stvaranje uvjeta za pristup obrazovanju za osvajače medalja na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih i vrhunskim sportašima.

Financijska sredstva za provedbu Natječaja osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. u ukupnome iznosu od 1.500.000,00 kuna.

Za prijavu na Natječaj prijavitelji moraju dostaviti svu propisanu natječajnu dokumentaciju navedenu u Uputama za prijavitelje. Popunjene obrasce, kao i traženu popratnu dokumentaciju, prijavitelji trebaju dostaviti Ministarstvu turizma i sporta u pisanom obliku, a Obrazac prijave prijavitelj ispunjava putem online prijave.

Objavljeni natječaj

Skip to content