Natječaj za zapošljavanje – obavijest o testiranju

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam stručnog suradnika za projekte u podrčju infrastrukture (KLASA: 112-03/19-01/1, URBROJ: 2177/1-09-02/1-19-2, od 04. studenog 2019.), objavljuje vrijeme i mjesto testiranja:  Testiranje će se održati u petak 15.11.2019. godine u 9,00 sati u Velikoj županijskoj vijećnici, Županijska 7, Požega. Članovi Povjerenstva prije početka testiranja vršit će uvid u identifikacijsku ispravu […]