Održan drugi dio edukacije “Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova”

Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije – PANORA d.o.o. organizirala je treću edukaciju drugi dio iz ciklusa edukacija u sklopu provedbe projekta „Zajedno do razvoja“ financiranog iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Drugi dio edukacije pod nazivom “„Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz Europskih strokturnih i investicijskih fondova” provela je predavačica […]