Sadržaj

Strategija razvoja ljudskih potencijala Požeško-slavonske županije 2016.-2020.

Strategiju razvoja ljudskih potencijala Požeško-slavonske županije 2016.-2020. izradilo je Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Požeško-slavonske županije (dalje u tekstu LPZ) u okviru projekta „Novi pristup za stvaranje novih mogućnosti zapošljavanja – NANO (engl. New Approach for New Employment Opportunities)“, sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, iz grant sheme Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II. U procesu izrade strategije članovi LPZ-a vođeni su motom „Ljudi su zlato Zlatne doline“ jer samo ljudi mogu biti nositelji aktivnosti, stvaratelji ideja, a time i pokretači razvoja naše županije. Primijenjena je metodologija za razvoj županijskih razvojnih strategija, definirana Smjernicama za izradu županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe. Razdoblje za koje je izrađena odgovara programskom razdoblju Europske unije 2014.-2020. i financijskom razdoblju 2016.-2021.

Projekt provodi:

  • Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Požega Alojzija Stepinca 5 34000 Požega www.hzz.hr

Partneri:

  • Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije PANORAd.o.o. za poslovne usluge, izradu projekata i turistička agencija Županijska 7 34000 Požega www.panora.hr
  • Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Požega Vukovarska 6 34000 Požega www.hgk.hr

Strategiju je usvojila 15.rujna 2016. Županijska skupština Požeško-slavonske županije na svojoj 18. sjednici.

Detaljnije o Lokalnom partnerstvu za zapošljavanje –LPZ i Strategiji mmožete naći na poveznici: http://lpz.panora.hr

Skip to content