Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi korisnici potpore su proizvođači šećerne repe koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika te koji su podnijeli Zahtjev za potporu iz ovoga Programa

Rok za prijavu

30 lipnja, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Otvoreno podnošenje zahtjeva za potporu za 2024. godinu iz Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2023. do 2027. godine

Predmet natječaja

Obavještavaju se svi zainteresirani proizvođači šećerne repe kako je otvoreno podnošenje zahtjeva za potporu za 2024. godinu iz Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2023. do 2027. godine.

Cilj ovog Programa je zadržati interes proizvođač za proizvodnju šećerne repe i smanjiti negativni trend u sektoru šećera u Republici Hrvatskoj, kako bi se uzgoj šećerne repe zadržao na poljoprivrednim površinama i osigurao rad postojećih preradbenih kapaciteta u Republici Hrvatskoj i osigurala stabilnost opskrbe u prehrambenom lancu.

Program se provodi kroz mjeru potpore male vrijednosti poljoprivrednim proizvođačima koji su plodoredom na svome gospodarstvu osigurali sjetvu šećerne repe u godini podnošenja zahtjeva za potporu iz ovoga Programa.

Prihvatljivi korisnici potpore su proizvođači šećerne repe koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika te koji su podnijeli Zahtjev za potporu iz ovoga Programa.

Iznos potpore utvrđuje se prema prihvatljivim površinama pod šećernom repom upisanim u Upisnik poljoprivrednika i utvrđenim u Jedinstvenom zahtjevu za potporu u godini podnošenja Zahtjeva uz primjenu nominalnog jediničnog iznosa potpore.

Ukupna sredstva za provedbu ovoga Programa iznose 6.500.000,00 eura.

Nominalni jedinični iznosi potpore za površine pod šećernom repom u pripadajućem razredu:

  • do 40,00 ha 530 EUR/ha,
  • od 40,01 ha do 200,00 ha 330 EUR/ha,
  • više od 200,00 ha 130 EUR/ha.

 

U slučaju da ukupno podneseni Zahtjevi prelaze iznos maksimalno raspoloživih sredstava Programa za programsku godinu koji iznosi 1.300.000,00 EUR, jedinični iznos potpore proporcionalno će se smanjiti.

Zahtjev za potporu popunjava se putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u roku za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva za potporu, a najkasnije do 30. lipnja 2024. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content