Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi korisnici potpore su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji sudjeluju u provedbi uzgojnih programa određene pasmine ovaca i/ili koza

Rok za prijavu

Facebook
Twitter
LinkedIn

Otvoreno podnošenje zahtjeva za potporu iz Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za 2024. godinu

Predmet natječaja

Obavještavamo sve zainteresirane podnositelje da je sukladno Pravilniku o provedbi Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2024. do 2026. godine (Narodne novine br. 35/2024) otvoreno podnošenje Zahtjeva za potporu za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za 2024. godinu.

Prihvatljivi korisnici potpore su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji sudjeluju u provedbi uzgojnih programa određene pasmine ovaca i/ili koza.

Korisnici potpore dužni su se pridržavati biosigurnosnih mjera određenih „Naredbom o provedbi i financiranju mjera sprječavanja, kontrole i nadziranja bolesti životinja na području Republike Hrvatske“.

Za potporu su prihvatljiva ženska grla mesnih i/ili kombiniranih pasmina ovaca (creska ovca, dubrovačka ovca – ruda, lička pramenka, dalmatinska pramenka, rapska ovca, krčka ovca, cigaja, travnička pramenka, merinolandschaf, suffolk, romanovska ovca, solčavsko-jezerska ovca, ile de france, clun forest, kamerunska ovca, berrichon du cher, dorper, texel, kerry hill) i koza (burska koza, istarska koza, hrvatska bijela koza i hrvatska šarena koza) koja:

  • sudjeluju u provedbi pasminskih uzgojnih programa, a što se dokazuje upisom grla u pasminske matične knjige,
  • se na dan 1. listopada tekuće godine u kojoj se podnosi zahtjev za potporu nalaze na gospodarstvu i stara su najmanje 12 mjeseci,
  • imaju prijavljeno janjenje/jarenje u JRDŽ u 12 mjeseci koji prethode datumu 1. listopada tekuće godine u kojoj se podnosi zahtjev za potporom.

 

Za potporu su prihvatljiva ženska grla mliječnih i/ili kombiniranih pasmina ovaca (paška ovca, istarska ovca, istočnofrizijska ovca, lacaune) i koza (alpina, sanska koza, murciano-granadina i anglo nubijska) koja:

  • sudjeluju u provedbi uzgojnih programa uzgoja ovaca i/ili koza, a što se dokazuje upisom grla u pasminske matične knjige,
  • se na dan 1. listopada godine u kojoj se podnosi zahtjev za potporu nalaze na gospodarstvu i stara su najmanje 12 mjeseci,
  • imaju prijavljeno janjenje/jarenje u JRDŽ u 12 mjeseci koji prethode datumu 1. listopada tekuće godine u kojoj se podnosi zahtjev za potporom.

 

Od ukupnog broja prihvatljivih grla mliječnih i/ili kombiniranih pasmina ovaca i koza, na dan 1. listopada godine u kojoj se podnosi zahtjev za potporom, mora biti najmanje 70% grla koja sudjeluju u kontroli mliječnosti.

Za potporu su prihvatljiva muška grla, odnosno uzgojno valjani ovnovi i jarčevi, koji:

  • su testirani i pozitivno ocijenjeni na vlastiti rast i razvoj,
  • sudjeluju u provedbi uzgojnih programa uzgoja ovaca i/ili koza određene pasmine, a što se dokazuje upisom u pasminske matične knjige,
  • se nalaze na gospodarstvu korisnika na dan 01. listopada u godini podnošenja zahtjeva za potporu.

 

Iznos potpore po grlu utvrđuje se temeljem ukupnog broja prihvatljivih grla za potporu i visine sredstava predviđenih Programom. Jedinični iznos potpore ne može biti veći od 17,00 eura po prihvatljivom uzgojno valjanom grlu ovaca ili koza.

Ukupna financijska sredstva za provedbu Programa iznose 996.000,00 eura za trogodišnje razdoblje 332.000,00 eura po godini provedbe.

Zahtjev se podnosi putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja u razdoblju podnošenja Jedinstvenog zahtjeva za potporu.

Objavljeni natječaj

Skip to content