Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi korisnici potpore su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i posjednici su uzgojno valjanih kljunova upisanih u Središnji popis matičnih jata izvornih pasmina peradi

Rok za prijavu

Facebook
Twitter
LinkedIn

Otvoreno podnošenje zahtjeva za potporu iz Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za 2024. godinu

Predmet natječaja

Obavještavaju se svi zainteresirani podnositelje da je sukladno Pravilniku o provedbi Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2024. do 2026. godine (Narodne novine br. 30/2024) otvoreno podnošenje Zahtjeva za potporu za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za 2024. godinu iz Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2024. do 2026. godine.

Prihvatljivi korisnici potpore su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i posjednici su uzgojno valjanih kljunova upisanih u Središnji popis matičnih jata izvornih pasmina peradi.

Provedbom ovoga Programa ispunit će se sljedeći ciljevi:

  • unaprjeđenje provedbe uzgojnih programa za izvorne pasmina peradi,
  • povećanje broja uzgojno valjanih kljunova izvornih pasmina peradi,
  • povećanje proizvodnosti po uzgojno valjanoj jedinki,
  • poticanje gospodarske konkurentnosti uzgoja izvornih pasmina peradi i
  • poboljšanje statusa poljoprivrednika u vrijednosnom lancu.

 

Korisnici potpore imaju obvezu provedbe odgovarajućih biosigurnosnih mjera određenih Naredbom o provedbi i financiranju mjera sprječavanja, kontrole i nadziranja bolesti životinja na području Republike Hrvatske u objektima i lokacijama na kojima se drži perad.

Za potporu su prihvatljivi uzgojno valjani kljunovi izvornih pasmina kokoši hrvatice, posavske kukmaste kokoši, križevačke kukmice i zagorskog purana koji:

  • sudjeluju u provedbi uzgojnog programa za pojedinu izvornu pasminu peradi a što se dokazuje upisom u Središnji popis matičnih jata izvornih pasmina peradi kojeg vodi Ministarstvo,
  • se nalaze na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan 15. listopada u godini podnošenja Zahtjeva.

 

Najviši iznos potpore po prihvatljivom kljunu je 15,00 eura za zagorskog purana matičnog jata, te 6,00 eura za kokoši hrvatice, posavske kukmaste kokoši i križevačke kukmice matičnog jata.

Ukupna financijska sredstva za provedbu Programa iznose 200.100,00 eura za trogodišnje razdoblje i osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske, odnosno 66.700,00 eura po godini provedbe.

Zahtjev se podnosi putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja u razdoblju podnošenja Jedinstvenog zahtjeva za potporu koje je određeno pravilnikom kojim se uređuje provedba potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za godinu u kojoj se podnosi Zahtjev.

Objavljeni natječaj

Skip to content