Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi korisnici potpore iz ovog Programa su mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014. koja posluju u odobrenim objektima za preradu mlijeka

Rok za prijavu

20 prosinca, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Otvoreno podnošenje zahtjeva iz Programa potpore malim mljekarama za sufinanciranje troškova sabiranja mlijeka proizvedenog u Republici Hrvatskoj

Predmet natječaja

Cilj Programa je pružanje financijske pomoći objektima za preradu mlijeka upisanim u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, Odjeljak IX – Sirovo mlijeko i mliječni proizvodi, suočenima s problemima u poslovanju uzrokovanima mjerama za suzbijanje pandemije COVID-19 te značajnim povećanjem troškova sabiranja i transporta sirovog mlijeka od isporučitelja do objekata za preradu. Dodjelom potpore zadržala bi se postojeća razina otkupa, proizvodnje i prerade kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka te omogućio nastavak rada malih mljekara, a samim time i očuvala proizvodnja mlijeka na malim gospodarstvima u Republici Hrvatskoj

Prihvatljivi korisnici potpore iz ovog Programa su mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014. koja posluju u odobrenim objektima za preradu mlijeka upisanima u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla kojega vodi Ministarstvo poljoprivrede i koja su otkupila mlijeko od primarnog proizvođača proizvedeno na području Republike Hrvatske u razdoblju od 01. rujna 2020. do 31. kolovoza 2021. godine.

Iznos potpore je do 0,20 kn po kg otkupljenog mlijeka, pri čemu pojedinačni korisnik može ostvariti najviše do 1.000.000,00 kuna temeljem ovog Programa.

Potporu ne mogu ostvariti:

  • subjekti koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima već samo jedan poduzetnik iz povezanih poduzeća,
  • subjekti koji otkupljuju i prerađuju mlijeko s vlastite farme.

 

Korisnici potpore obvezuju se da tijekom 2022. godine:

  • neće jednostrano raskidati ugovorne odnose s primarnim proizvođačima mlijeka,
  • da će otkupiti količine mlijeka koje su jednake ili veće od prosjeka trogodišnjeg otkupa u 2019., 2020. i 2021. godini.

 

Zahtjeve za potporu moguće je podnijeti do 20. prosinca 2021. godine.

Zahtjev za potporu podnosi se Agenciji za plaćanja preporučenom pošiljkom na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb s naznakom: „Potpora za male mljekare“.

Objavljeni natječaj

Skip to content