Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Gradovi

Rok za prijavu

19 studenoga, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Otvoreni poziv gradovima za iskaz interesa za uključivanje u projekt Europe Goes Local

Predmet natječaja

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva gradove da se uključe u sudjelovanje u najvećem europskom projektu u području mladih pod nazivom Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level, koji za cilj ima poboljšati kvalitetu rada s mladima, posebice kroz jačanje suradnje između različitih dionika na lokalnoj razini – predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave te osoba aktivnih u radu s mladima.

Projekt će uključenim gradovima pružiti mogućnost stručnog usavršavanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini o radu s mladima te o ulozi i načinu na koji gradovi mogu podržati mlade i rad s mladima u svojim lokalnim zajednicama. Projekt će osigurati višemjesečnu stručnu podršku prilagođenu individualnim potrebama svakog uključenog grada u području sustava rada s mladima, mogućnost sudjelovanja na studijskim posjetima te aktivnostima nacionalnog i međunarodnog umrežavanja s raznim dionicima.

U svrhu postizanja kvalitetnih rezultata, aktivnosti Projekta su:

  • samoprocjena stanja lokalnih politika za mlade i potreba u odnosu na rad s mladima u matičnoj lokalnoj zajednici,
  • aktivno sudjelovanje na trodnevnom osposobljavanju s ciljem osnaživanja gradova za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj rada s mladima na lokalnoj razini,
  • aktivni i kontinuirani rad na izradi i realizaciji individualnih planova za razvoj/unapređenje sustava rada s mladima na lokalnoj razini (uz podršku stručnjaka u području rada s mladima/mentora),
  • jednodnevni sastanak na polovici provedbe individualnih planova,
  • diseminacija rezultata projekta,
  • sudjelovanje na završnoj nacionalnoj konferenciji.

 

Sudionici se trebaju obvezati na kontinuirano i aktivno sudjelovanje u aktivnostima za vrijeme trajanja Projekta, odnosno do lipnja 2025. godine.

Rok za prijavu je 19. studenoga 2023. godine.

Više o projektu i uvjetima sudjelovanja možete pronaći na poveznici.

Objavljeni natječaj

Skip to content