Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji mogu biti: udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja Pozivom (promicanje vrijednosti Domovinskog rata te zaštita i promicanje interesa hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata) i/ili provode aktivnosti usmjerene na Domovinski rat i braniteljsku te stradalničku populaciju iz Domovinskog rata i udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda)

Rok za prijavu

10 svibnja, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Otvoren Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane potpore udrugama u 2024. godini

Predmet natječaja

Svrha i cilj Poziva je prikupljanje prijava za financiranje aktivnosti/potreba udruga za koje se ocijeni da su sukladno strateškim dokumentima i prioritetnim područjima djelovanja Ministarstva od značaja i interesa za braniteljsku i stradalničku populaciju iz Domovinskog rata, a koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane i/ili se ne mogu financirati po redovnim javnim pozivima Ministarstva za udruge, ili se predlažu za financiranje zbog posebnih okolnosti, na temelju Provedbenog programa Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2021 .-2024.

Prihvatljivi prijavitelji mogu biti:

  • udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja Pozivom (promicanje vrijednosti Domovinskog rata te zaštita i promicanje interesa hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata) i/ili provode aktivnosti usmjerene na Domovinski rat i braniteljsku te stradalničku populaciju iz Domovinskog rata,
  • udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda).

 

Prihvatljive aktivnosti za financiranje/sufinanciranje Pozivom:

  • koje se iz opravdanih razloga nisu mogle uredno planirati i/ili se ne mogu financirati putem redovnih javnih poziva Ministarstva u tekućoj proračunskoj godini, što udruga u prijavi mora detaljno obrazložiti, a od značaja su i interesa za braniteljsku i stradalničku populaciju iz Domovinskog rata i
  • potpora udruzi radi stabilizacije i mogućnosti nastavka rada i djelovanja, a ukoliko su iscrpljene druge mogućnosti što udruga mora u prijavi detaljno obrazložiti.

 

Prihvatljivi troškovi za financiranje/sufinanciranje Pozivom mogu biti nužni i neophodni troškovi za provedbu predložene aktivnosti/rješenje potrebe u svrhu ostvarenja ciljeva Poziva.

Ukupna planirana vrijednost Poziva je do 100.000,00 eura. Financijska potpora za aktivnost iz Poziva može pojedinačno iznositi do najviše 1.000,00 eura.

Cjelokupna pozivna dokumentacija dostavlja se e-poštom ili poštom:

  • putem e-maila na e-adresu: udruge.potpore@branitelji.hr s naznakom u naslovu e-pošte „Prijava na Otvoreni javni poziv za dodjelu jednokratne potpore udrugama u 2024. godini“,
  • putem pošte na adresu: Ministarstvo hrvatskih branitelja, Uprava za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb, uz naznaku „Otvoreni javni poziv za dodjelu jednokratne novčane potpore udrugama u 2024. godini“.

 

Rok za prijavu na Poziv je do 10. svibnja 2024. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content