Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prijave su otvorene za neprofitne organizacije (udruge, zaklade, dobrotvorne obrazovne ustanove ili vjerske organizacije) i profitne organizacije

Rok za prijavu

17 ožujka, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Otvorene su prijave za nagradu za inovativne projekte u području međukulturalnog i međureligijskog dijaloga

Predmet natječaja

Nagrada za međukulturalna postignuća (IAA) ključni je projekt za međukulturalni i međureligijski dijalog austrijskog Saveznog ministarstva za europske i međunarodne poslove.

Nagrada se dodjeljuje za uspješne i inovativne projekte u području međukulturalnog i međureligijskog dijaloga, u Austriji i globalno.

IAA promovira međukulturalne i međureligijske projekte u području umjetnosti, kulture, mladih, ljudskih prava, obrazovanja o globalnom građanstvu, integracije, ravnopravnosti spolova. Projekti trebaju biti u provedbi ili već provedeni. 

Prijave su otvorene za neprofitne organizacije (udruge, zaklade, dobrotvorne obrazovne ustanove ili vjerske organizacije) i profitne organizacije. Individualne prijave članova organizacija civilnoga društva su također prihvatljive. Neprihvatljive su prijave od vladinih, znanstvenih, istraživačkih i međunarodnih institucija i službi.

Nagrade će se dodijeliti u 5 kategorija u iznosima od 6.000 i 10.000 eura.

Nagrada za interkulturalna postignuća (IAA) dodjeljuje se u sljedećim kategorijama:

  • Kategorija Održivost: 10.000 eura – “Najbolji tekući interkulturalni i/ili međureligijski projekt usmjeren na okoliš” Projekt nudi pristupe rješenjima u presječnoj temi okoliša/ekologije i međukulturalnih/međureligijskih izazova
  • Kategorija Nedavni događaji: 6.000 eura – “Najbolji interkulturalni i/ili međureligijski projekt vezan uz aktualni događaj” Projekt je morao reagirati na jedan ili više nedavnih događaja ili razvoja i pridonijeti međukulturalnom i/ili međureligijskom razumijevanju u tom kontekstu
  • Kategorija Tehnologija: 6.000 eura – “Najbolja primjena tehnologije za potporu interkulturalnog i/ili međureligijskog projekta” Projekt mora koristiti inovativna tehnološka rješenja koja promiču međukulturalni i/ili međureligijski dijalog. To može predstavljati razvoj novih tehnoloških rješenja ili korištenje postojeće tehnologije na kreativan ili inovativan način (uključujući, ali ne ograničavajući se na IT)
  • Kategorija Inovacija: 6.000 eura – “Najinovativniji interkulturalni i/ili međureligijski projekt” Projekt mora koristiti inovativan metodološki ili kreativni pristup u okviru dijaloga kultura i/ili religija
  • Kategorija Mediji: 6.000 eura – “Najbolji medijski doprinos za međukulturalno i/ili međureligijsko razumijevanje” Projekt je morao utjecati na javnu sferu na pozitivan način u pogledu međukulturalnog i/ili međureligijskog dijaloga kroz olakšavanje klasičnih medija (tj. tisak, TV, radio itd.) i/ili društvenih medija.

 

Projekti se mogu prijaviti za najviše dvije kategorije dodjele ako ispunjavaju navedene kriterije prihvatljivosti.

Krajnji rok za prijavu je 17. ožujak 2024. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content