Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji i partneri u okviru ovoga Poziva su neprofitne pravne osobe kojima je nadležno upravno tijelo izdalo rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći

Rok za prijavu

28 travnja, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Otvoren trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom osnovne materijalne pomoći”

Predmet natječaja

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavljuje Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom osnovne materijalne pomoći”, a koji se sufinancira u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020. iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije.

Cilj Poziva je doprinijeti ublažavanju najgorih oblika siromaštva pružanjem nefinancijske pomoći – osnovne materijalne pomoći najpotrebitijim osobama kao i pružanjem popratnih mjera koje će doprinijeti boljem socijalnom uključivanju najpotrebitijih osoba.

Ciljane skupine Poziva su samci i/ili kućanstva koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva i definirani su kao najpotrebitiji prema kriterijima partnerske organizacije za primanje osnovne materijalne pomoći.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri u okviru ovoga Poziva su neprofitne pravne osobe kojima je nadležno upravno tijelo izdalo rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

Prihvatljive aktivnosti su:

  • nabava, skladištenje, prijevoz i distribucija osnovne materijalne pomoći,
  • pružanje popratnih mjera – u obliku savjetovanja, radionica, brošura, letaka i drugo.

 

Za financiranje projekata u okviru ovoga Poziva raspoloživ je indikativni iznos od 2.655.000,00 eura (20.004.097,50 kn). Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 66.000,00 eura (497.277,00 kn), a najviši iznos sredstava iznosi 266.000,00 eura (2.004.177,00 kn).

Projekti se financiraju u iznosu od 100% prihvatljivih troškova projekta.

Projektni prijedlozi podnose se poštom na adresu: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Uprava za programe i projekte, Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb, s naznakom Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom osnovne materijalne pomoći“ – NE OTVARATI!

Rok za podnošenje projektnih prijedloga ističe 28. travnja 2023. godine ili danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima, a kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva.

Objavljeni natječaj

Skip to content