Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Rok za prijavu

18 rujna, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Otvoren Poziv za iskazivanje interesa za Regionalne doline inovacija

Predmet natječaja

Europska komisija objavljuje poziv za iskazivanje interesa za Regionalne inovacijske doline (eng. Regional Innovation Valleys), kako bi se ojačali i unaprijedili europski inovacijski ekosustavi, povezujući sva područja EU-a, kako bi se odgovorilo na društvene izazove Europe i kako bi se potaknula jača kohezija.

Regionalne inovacijske doline imaju za cilj iskoristiti potencijal dubokih tehnoloških inovacija na različitim teritorijima EU-a i rješavaju inovacijski jaz. Postavljeni ambiciozni cilj je identificirati do 100 regija koje su se obvezale poboljšati koordinaciju i usmjeravanje svojih ulaganja i politika u istraživanje i inovacije, na regionalnoj razini i surađivati na međuregionalnim inovacijskim projektima, uključujući duboke tehnološke inovacije, povezane s ključnim EU-om.

Poziv za iskaz interesa za Regionalne inovacijske doline

Poziv za iskazivanje interesa će:

  • omogućite regijama da izraze svoj interes da postanu regionalne doline inovacija i da rade zajedno na temelju, ali ne ograničavajući se na svoje strategije pametne specijalizacije, ispunjavajući specifične lokalne izazove i potrebe, dok pridonose strateškim prioritetima Unije. Regije se pozivaju da navedu u kojem području inovacija (sigurnost hrane, obnovljiva energija, kružno gospodarstvo, digitalna tranzicija, zdravstveni sustav, ostalo) žele ojačati svoja ulaganja i politike u istraživanje i inovacije te se uključiti u međuregionalnu suradnju. Rezultati će se redovito ažurirati na Novoj europskoj inovacijskoj agendi,
  • pomoći zainteresiranim regijama da identificiraju potencijalno relevantne partnere, olakšavanjem povezivanja i međusobnog povezivanja između onih regija koje su predane istim ciljevima.

 

Poziv za iskazivanje interesa otvoren je do 18. rujna 2023. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content