Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici, Veliki poduzetnici.

Rok za prijavu

25 siječnja, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Otvoren poziv “Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama”

Predmet natječaja

Predmet Poziva je poduprijeti ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama, omogućujući jednake količine proizvoda korištenjem manje količine isporučene energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (OIE).

Svrha Poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju , odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 266.000.000,00 kuna. Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz EFRR-a koji mogu biti dodijeljeni za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

  • najniži iznos 200.000,00 kuna,
  • najviši iznos 20.000.000,00 kuna.

Prijavitelji u sklopu Poziva mogu biti mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 (NN 58/07, 72/07), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda.

U skladu s gore navedenim opisom i Odlukom, prihvatljivi su prijavitelji koji su poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja B, odjeljaka 05-09 te područja C, odjeljaka 13-33. Projektni prijedlozi mogu uključivati samo mjere koje se odnose na prihvatljive djelatnosti i to uz uvjet da djelatnosti koje su isključene iz djelokruga ovog Poziva ne ostvaruju korist od potpore dodijeljene temeljem ovog Poziva, a što će se dokazivati tijekom provedbe projekta.

Prihvatljive aktivnosti:

  • Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije;
  • Aktivnosti energetske obnove;

o Podaktivnost 1: Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima;

o Podaktivnost 2: Energetska obnova zgrada.

  • Aktivnosti upravljanja projektom i administracije te aktivnosti informiranja i vidljivosti.

Projekti se moraju provoditi u prihvatljivom zemljopisnom području, odnosno u Republici Hrvatskoj.

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 25. siječnja 2021. godine do 12.00 sati.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 16. studenog 2020. godine od 10.00 sati.

Kontakt osoba Regionalnog koordinatora razvoja Požeško-slavonske županije za ovaj natječaj je Anto Baltić, ing., stručni suradnik za projekte u području infrastrukture, tel: +385 290 215, mob: 091 6194 388, e-mail: anto.baltic@panora.hr.

Objavljeni natječaj

Skip to content