Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Neprofitne organizacije Organizacije civilnog društva

Rok za prijavu

30 lipnja, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Otvoren poziv na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice”

Predmet natječaja

Pozivom se želi osigurati razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koji osigurava ujednačen regionalni društveno – ekonomski rast i demokratski razvoj Republike Hrvatske.

Specifično, Poziv je usmjeren jačanju kapaciteta OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima te za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnoj razini.

Opći cilj Poziva je osigurati razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koji osigurava ujednačen regionalni društveno – ekonomski rast i demokratski razvoj Republike Hrvatske.

Ukupna financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 100.000.000,00 kn. Stopa sufinanciranja iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova od kojih je 85% ukupnih prihvatljivih troškova osigurano temeljem OP ULJP iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF-a) dok će se obvezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Na Poziv na dostavu projektnih prijedloga prijavitelj se mora prijaviti u projektnom partnerstvu. U provedbi projekta mora sudjelovati najmanje jedna udruga (neovisno je li u ulozi prijavitelja ili partnera).

U prvoj skupini za financiranje prijavitelji mogu biti udruge osnovane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19).

U drugoj skupini za financiranje prijavitelji mogu biti: – udruge osnovane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19); – zaklade osnovane sukladno Zakonu o zakladama (NN 106/18, 98/19); – pravne osobe vjerske zajednice – osnovane sukladno Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica (NN 83/02, 73/13)

Partneri mogu biti: udruge osnovane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19); zaklade osnovane sukladno Zakonu o zakladama (NN 106/18, 98/19); pravne osobe vjerskih zajednica – osnovane, registrirane i djeluju sukladno Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica (NN 83/02, 73/13); udruge poslodavaca osnovane sukladno Zakonu o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19); sindikati osnovani sukladno Zakonu o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19); ustanove osnovane sukladno Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19); jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Projektne prijedloge će biti moguće podnositi od 4. siječnja 2021. godine od 9:00 sati.

Krajnji rok za dostavu projektnih prijava je 30.6.2021. godine. Nakon navedenog datuma, PT2 zaprimljene prijave neće uzimati u obzir.

 

Objavljeni natječaj

Skip to content