Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

U projektima mogu sudjelovati pravne osobe (privatne i javne), tijela nacionalne, regionalne i lokalne vlasti, pri čemu vodeći partner mora biti u mogućnosti potkrijepiti svoju pravnu osobnost (istoga imena i statusa) za razdoblje od protekle dvije godine

Rok za prijavu

23 veljače, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Otvoren Poziv na dostavu prijedloga za Europske projekte suradnje 2023.

Predmet natječaja

U okviru Programa Kreativna Europa, potprograma Kultura otvoren je Poziv na dostavu prijedloga za Europske projekte suradnje 2023.

Potpora za Europske projekte suradnje namijenjena je transnacionalnim projektima za provođenje širokog spektra aktivnosti i inicijativa u koje su uključene kulturne i kreativne organizacije iz različitih država koje sudjeluju u Programu.

U projektima mogu sudjelovati:

 • pravne osobe (privatne i javne),
 • tijela nacionalne, regionalne i lokalne vlasti, pri čemu vodeći partner mora biti u mogućnosti potkrijepiti svoju pravnu osobnost (istoga imena i statusa) za razdoblje od protekle dvije godine.

 

Cilj poziva je olakšati i poboljšati pristup europskoj kulturi i kreativnim djelima te promicati inovativnost i kreativnost, a predloženi projekti mogu pokrivati jedan ili više kulturnih i kreativnih sektora, a mogu biti i interdisciplinarni.

Kroz ovaj poziv podržat će se projektni prijedlozi koji će posebnu pozornost posvetiti:

 • inkluziji,
 • raznolikosti,
 • rodnoj ravnopravnosti
 • borbi za okoliš i
 • protiv klimatskih promjena.

 

Sve aktivnosti koje se financiraju u okviru programa moraju uključivati perspektivu rodne ravnopravnosti i doprinositi jednakom osnaživanju žena i muškaraca, osiguravajući da ostvare svoj puni potencijal i uživaju ista prava.

Projektni prijedlozi trebali bi pridonositi Europskom zelenom planu, poticanjem njegovih operatera da usvoje ekološki održivije prakse i, na taj način, doprinesu postizanju općeg cilja od 30 % rashoda proračuna Unije za potporu klimatskim ciljevima.

Projektni prijedlozi mogu se baviti jednim (ili najviše dvama) od navedenih prioriteta:

 • Publika
 • Socijalna inkluzija
 • Održivost
 • Digitalni pristup
 • Međunarodna dimenzija
 • Sektorski prioritet.

 

Ovisno o broju uključenih organizacija, podržani projekti mogu biti mali, srednji ili veliki od čega:

 • mali projekti suradnje – minimalno 3 partnera/3 različite države, EU potpora: 200.000 EUR80% ukupnog budžeta;
 • srednji projekti suradnje – minimalno 5 partnera/5 različitih država, EU potpora: 1.000.000 EUR70% ukupnog budžeta;
 • veliki projekti suradnje – minimalno 10 partnera/10 različitih država, EU potpora: 2.000.000 EUR60% ukupnog budžeta.

 

Za ovaj Poziv osigurana su ukupna sredstva u iznos od 60.076.809 EUR, a predviđa se sufinanciranje oko 130 projektnih prijedloga.

Očekivano trajanje projekata u svim kategorijama je maksimalno 48 mjeseci.

Prijava se ispunjava i predaje online putem Funding and tenders opportunity portala.

Rok za predaju projektnih prijedloga je 23. veljače 2023. godine u 17:00 CET.

 

Objavljeni natječaj

Skip to content