Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Općine/lokalne vlasti, njihove grupe i lokalne javne subjekte

Rok za prijavu

15 ožujka, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Otvoren novi  6. poziv iz programa European City Facility (EUFC) za ulaganja u održivu energiju

Predmet natječaja

European City Facility (EUCF) ima za cilj podržati sve općine/lokalne vlasti, njihove grupe i lokalne javne subjekte u razvoju koncepata ulaganja povezanih s provedbom aktivnosti utvrđenih u njihovim klimatskim i energetskim akcijskim planovima. Krajnji cilj EUCF-a je izgraditi značajan niz projekata ulaganja u održivu energiju u općinama u Europi.

Kandidati su dužni imati klimatski i/ili energetski plan. To uključuje SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plans), razvijene unutar inicijative Covenant of Mayors, ili druge klimatske i/ili energetske planove s ciljevima ublažavanja.

Podnositelji zahtjeva moraju pokazati političku predanost razvoju Koncepta ulaganja putem pisma potpore, potpisanog od strane gradonačelnika ili drugog relevantnog političkog predstavnika. Podnositelj zahtjeva mora se obvezati na razdoblje praćenja EUCF-a od dvije godine.

EUCF financira aktivnosti, kao što su (tehničke) studije izvedivosti, analize tržišta, analize dionika, pravne, ekonomske i financijske analize, analize rizika itd., koje su potrebne za razvoj koncepta ulaganja. Ove aktivnosti može provoditi interno osoblje ili podugovoreni vanjski stručnjaci.

Prijave se ocjenjuju na temelju 4 kriterija ocjenjivanja:

  • Ambicioznost predloženog investicijskog koncepta
  • Upravljačka struktura za razvoj investicijskog koncepta
  • Strategija uključivanja dionika
  • Koherentnost i uvjerljivost

 

Ovaj Poziv podržat će razvoj 75 koncepata ulaganja, s ukupnim proračunom od 4,5 milijuna EUR, a uspješni kandidati dobivaju financijsku potporu od 60.000 EUR.

Poziv je otvoren do 15. ožujka 2024. godine.

Nastavno na objavljeni poziv, Regionalna energetska agencija Sjeverozapadna Hrvatska (REGEA) organizira 24. siječnja 2024. s početkom u 10,00 sati informativni webinar za sve dodatne informacije o inicijativi EUCF i detaljima poziva.

Objavljeni natječaj

Skip to content