Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi korisnici Programa su znanstveno istraživačke institucije koje uspostavljaju pokusna polja za navodnjavanje poljoprivrednih kultura u 2023. godini i koje su na dan objave Javnog poziva upisane u Upisnik znanstvenih organizacija sukladno Pravilniku o Upisniku znanstvenih organizacija i Upisniku visokih učilišta

Rok za prijavu

17 travnja, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Otvoren Natječaj za sufinanciranje uspostave pokusnih polja navodnjavanja poljoprivrednih kultura

Predmet natječaja

Cilj Programa je podržati aktivnosti znanstveno istraživačkih ustanova kojima se doprinosi opremanju poligona za provedbu istraživanja navodnjavanja poljoprivrednih kultura za potrebe istraživanja utjecaja klimatskih promjena na proizvodnju hrane i okoliš.

Prihvatljivi korisnici Programa su znanstveno istraživačke institucije koje uspostavljaju pokusna polja za navodnjavanje poljoprivrednih kultura u 2023. godini i koje su na dan objave Javnog poziva upisane u Upisnik znanstvenih organizacija sukladno Pravilniku o Upisniku znanstvenih organizacija i Upisniku visokih učilišta.

Prihvatljive aktivnosti za potporu u okviru provedbe Programa su:

  • priprema poljoprivrednog zemljišta i obnova zapuštenih poljoprivrednih površina,
  • financiranje izrade tehničke dokumentacije,
  • opremanje poligona za provedbu istraživanja navodnjavanja poljoprivrednih kultura te
  • ostale aktivnosti u cilju uspostave funkcionalnog sustava za navodnjavanje.

 

Prihvatljivi troškovi za financiranje u okviru Programa su:

  • troškovi pripreme poljoprivrednog zemljišta u cilju uspostave poligona s pokusnim poljima istraživanja navodnjavanja poljoprivrednih kultura,
  • troškovi obnove zapuštenih poljoprivrednih površina (sječa visokog i niskog raslinja, priprema zemljišta za sadnju) i troškovi kupnje sadnog materijala (tradicionalne kulture određenog područja),
  • troškovi opreme za navodnjavanje poligona u cilju istraživanja utjecaja klimatskih promjena na proizvodnju hrane i okoliš,
  • ostali troškovi uspostave funkcionalnog sustava za navodnjavanje.

 

Sredstva za provedbu Programa osigurana su iz Državnog proračuna i vrijedna 212.357,00 eura (1,6 milijuna kuna).

Cjelovitu dokumentaciju potrebno je dostaviti na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, s napomenom: „za Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstva za provedbu Programa sufinanciranja uspostave pokusnih polja navodnjavanja poljoprivrednih kultura za 2023. godinu – NE OTVARATI“.

Javni poziv za financijsku potporu otvoren je do 17. travnja 2023. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content