Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Udruge

Rok za prijavu

16 siječnja, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Otvoren Javni poziv za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2021. godini

Predmet natječaja

Temeljni cilj raspisivanja Javnog poziva za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2021. godini je poticanje i potpora organizacije velikih sportskih manifestacija kao načina promidžbe sportskih vrijednosti i popularizacije sporta među građanima, unapređenja sustava sporta te međunarodne sportske promocije Republike Hrvatske.

Sredstva za provedbu Javnog poziva bit će osigurana sukladno raspoloživim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu, a koja se procjenjuje na 10.993.052,00 kn. U slučaju osiguranih dodatnih sredstava u Državnom proračunu, donijet će se dopuna odluke o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje na temelju rang-liste ocijenjenih programa prijavitelja prijavljenih na Javni poziv temeljem bodovnih vrijednosti, a koja se formira po načelu od najviše do najniže ostvarenih bodova.

Najmanji iznos sufinanciranja po sportskoj manifestaciji koji prijavitelj može zatražiti je 200.000,00 kuna, a najveći 1.500.000,00 kuna s time da zatraženi iznos sufinanciranja, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije iznositi više od 60% od ukupnog iznosa potrebnog za organizaciju velike sportske manifestacije. Ostatak sredstava potrebnih za organizaciju sportske manifestacije prijavitelji su dužni osigurati iz ostalih izvora.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • udruga koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17, 98/19) i registrirana za obavljanje sportske djelatnosti sukladno odredbama Zakona o sportu te ispunjava ostale uvjete navedene u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio Javnog poziva.

 

Prihvatljivi partneri:

  • udruga, ustanova ili trgovačko društvo koji su upisani u registar sportske djelatnosti i registrirani za obavljanje sportske djelatnosti sukladno odredbama Zakona o sportu te ispunjava ostale uvjete navedene u Uputama za prijavitelje.

 

Javni poziv otvoren je od 16. prosinca 2020. do 16. siječnja 2021. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content