Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge), koji su u većinskom privatnom vlasništvu  osoba koje su pripadnici nacionalne manjine (više od 50%) ili zapošljavaju osobe koje su pripadnici nacionalne manjine, osim onih kojima je pretežita djelatnost prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (“Narodne novine”, broj 58/07 i 72/07), iz Područja A-Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Rok za prijavu

16 veljače, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za Program “Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina” za 2023. godinu

Predmet natječaja

Predmet Programa je dodjela bespovratnih sredstava gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva iz 2021. godine.

Ciljevi ovog Programa su:

  • rast i razvoj poduzetništva,
  • tehnološko unapređenje i jačanje konkurentnosti,
  • uravnotežen regionalni razvoj.

 

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge), koji su u većinskom privatnom vlasništvu  osoba koje su pripadnici nacionalne manjine (više od 50%) ili zapošljavaju osobe koje su pripadnici nacionalne manjine, osim onih kojima je pretežita djelatnost prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (“Narodne novine”, broj 58/07 i 72/07), iz Područja A-Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo.

Namjena bespovratnih sredstava i iznos potpore podijeljeni su u skupine:

  • SKUPINA A: Ulaganje u svrhu unaprjeđenje unaprjeđenja proizvodnje i/ili razvoja novih proizvoda/usluga; Prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora.
  • SKUPINA B: Usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda; Marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta; Edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.

 

Aktivnosti iz skupine B ne mogu se provoditi samostalno već samo uz aktivnosti iz skupina A te troškovi za aktivnosti skupine B mogu iznositi najviše 50% ukupno prihvatljivih troškova. Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 7.000,00 eura.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 14.000,00 eura.

Ukupna vrijednost Programa je 1.327.228,08 eura.

Prijava se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, s naznakom Prijava na Otvoreni javni poziv za Program “Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina” za 2023. godinu.

Prijave se zaprimaju do 16. veljače 2024. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content