Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi korisnici potpore iz ovoga Programa su subjekti u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla upisani u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, s opisom djelatnosti ,,sabiralište“, kojeg vodi Ministarstvo i interes im je uređenje i/ili opremanje sabirališta mlijeka u cilju prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog podrijetla.

Rok za prijavu

7 lipnja, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Otvoren Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u Programu potpore za uređenje sabirališta mlijeka

Predmet natječaja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u Programu potpore za uređenje sabirališta mlijeka sukladno Pravilniku o provedbi Programa potpore za uređenje sabirališta mlijeka.

Cilj Programa je pružanje financijske pomoći subjektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji imaju registrirane objekte za sabiranje mlijeka radi prilagodbe uvjetima i prelazak u kategoriju odobrenih objekata u poslovanju s hranom u skladu s Pravilnikom o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom („Narodne novine“ broj 123/19 i 3/21) i Pravilnikom o izmjeni i dopunama Pravilnika o mjerama prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog podrijetla („Narodne novine“ broj 21/19).

Potporom se nastoji osigurati opstanak što većeg broja sabirališta mlijeka te tako utjecati na opstanak proizvodnje mlijeka na malim gospodarstvima u ruralnim područjima.

Prihvatljivi korisnici potpore iz ovoga Programa su subjekti u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla upisani u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, s opisom djelatnosti ,,sabiralište“, kojeg vodi Ministarstvo i interes im je uređenje i/ili opremanje sabirališta mlijeka u cilju prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog podrijetla.

Sredstva za provedbu Programa osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023 godinu u ukupnom iznosu od 2.000.000 kuna.

Prihvatljive aktivnosti sufinanciranja u okviru Programa su nabava, uređenje i/ili opremanje sabirališta mlijeka u cilju prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog podrijetla.

Prihvatljivi troškovi su:

  • kupnja kontejnera s infrastrukturom,
  • uvođenje infrastrukture u registrirano sabiralište,
  • građevinski radovi na uređenju i rekonstrukciji registriranih sabirališta,
  • kupnja laktofriza za potrebe registriranih sabirališta,
  • projektna dokumentacija (gdje je potrebno),
  • trošak PDV-a ako se ne koristi kao pretporez odnosno ako korisnici potpore iz ovoga Programa nisu u sustavu PDV-a.

 

Program se provodi do 30. lipnja 2022. godine., a zahtjev za ostvarivanje prava na potporu podnosi se putem Poziva koji ostaje otvoren do 7. lipnja 2022. godine. Detalje i potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Prijava na Javni poziv ostvaruje se podnošenjem Zahtjeva Agenciji za plaćanja preporučenom pošiljkom na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb s naznakom: „Program potpore za uređenje sabirališta mlijeka – prijava na Javni poziv“.

Objavljeni natječaj

Skip to content