Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prijave za financiranje/sufinanciranje mogu podnijeti: udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja Pozivom (promicanje vrijednosti Domovinskog rata te zaštita i promicanje interesa hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata), a što je vidljivo iz njihova statuta, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda)

Rok za prijavu

2 prosinca, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Otvoren Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane potpore udrugama u 2023. godini

Predmet natječaja

Svrha i cilj Poziva je prikupljanje prijava za financiranje aktivnosti/potreba udruga za koje se ocijeni da su sukladno strateškim dokumentima i prioritetnim područjima djelovanja Ministarstva od značaja i interesa za braniteljsku i stradalničku populaciju iz Domovinskog rata, a koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane ili se predlažu za financiranje zbog posebnih okolnosti, na temelju Provedbenog programa Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2021.-2024.

Prijave za financiranje/sufinanciranje mogu podnijeti:

  • udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja Pozivom (promicanje vrijednosti Domovinskog rata te zaštita i promicanje interesa hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata), a što je vidljivo iz njihova statuta, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i
  • udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda).

 

Prihvatljive aktivnosti/potrebe za financiranje/sufinanciranje Pozivom:

  • koje se iz opravdanih razloga nisu mogle uredno planirati i/ili se ne mogu financirati putem redovnih javnih poziva Ministarstva u tekućoj proračunskoj godini, što udruga u prijavi mora detaljno obrazložiti, a od značaja su i interesa za braniteljsku i stradalničku populaciju iz Domovinskog rata i
  • potpora udruzi radi stabilizacije i mogućnosti nastavka rada i djelovanja, a ukoliko su iscrpljene druge mogućnosti što udruga mora u prijavi detaljno obrazložiti.

 

Prihvatljivi troškovi za financiranje/sufinanciranje Pozivom:

  • nužni i neophodni troškovi za provedbu predložene aktivnosti/financiranje potreba u svrhu ostvarenja ciljeva Poziva.

 

Ukupna planirana vrijednost Poziva je do 65.000,00 eura/489.742,50 kuna. Financijska potpora za aktivnost/potrebu može pojedinačno iznositi do najviše 1.000,00 eura/7.534,50 kuna.

Cjelokupna pozivna dokumentacija dostavlja se e-poštom ili poštom:

  • putem e-maila, skeniranu u pdf-u i potpisanu te ovjerenu službenim pečatom udruge na e-adresu: udruge.potpore@branitelji.hr
  • putem pošte na adresu: Ministarstvo hrvatskih branitelja, Uprava za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb, s naznakom „Otvoreni javni poziv za dodjelu jednokratne novčane potpore udrugama u 2023. godini“.

 

Rok za prijavu na Poziv je do 2. prosinca 2023. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content