Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prijavu na javni poziv mogu podnijeti: -subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), registrirani za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti -OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ili će pružati ugostiteljske i/ili turističke usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Rok za prijavu

20 lipnja, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljeno Sufinanciranje projekata iz programa Konkurentnost turističkog gospodarstva u 2022. godini

Predmet natječaja

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude smještajnih kapaciteta razvoj održivog, inovativnog, konkurentnog i otpornog turizma te potpora revitalizaciji ugostiteljsko-turističkog sektora na području Sisačko-moslavačke županije, a provodi se kroz Mjere Programa:

  • Mjera A: povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata: A1 – Hotela, A2 – Kampova, A3 – OPG
  • Mjera B: pomoć ugostiteljskom sektoru na području Sisačko-moslavačke županije

 

Uz glavni cilj – povećanje konkurentnosti i održivosti turističkog gospodarstva, Program treba doprinijeti i ostvarenju sljedećih strateških ciljeva turističkog razvoja:

  • povećanju standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata za smještaj
  • razvoju turizma na turistički nerazvijenim područjima
  • razvoju dodatnih sadržaja u destinaciji i produljenju sezone
  • zelenoj i digitalnoj tranziciji poduzetnika u sektoru turizma
  • razvoju novih inovativnih turističkih proizvoda i usluga
  • oporavku turističkog sektora na području Sisačko-moslavačke županije

 

Prijavu na javni poziv mogu podnijeti:

  • subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), registrirani za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti,
  • OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ili će pružati ugostiteljske i/ili turističke usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

 

Ukupna planirana vrijednost javnog poziva je 13.000.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se putem javnog poziva može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu 10.000,00 kuna, a najveći 400.000,00 kuna, ovisno o mjeri.

Po pojedinom projektu može se tražiti najviše do 60% prihvatljivih troškova, s izuzetkom potpore za Mjeru B kod koje intenzitet potpore može biti do 100 % prihvatljivih troškova. Prijavitelj je dužan ostatak sredstava osigurati iz vlastitih ili drugih izvora.

Prijavitelj na Javni poziv može prijaviti jedan projekt.

Prilikom procjene projekta, ocjenjivat će se predloženi troškovi (računi i/ili ponude dobavljača) u odnosu na predviđene aktivnosti, kao i realnost visine navedenih troškova. Odobrena, a neiskorištena sredstva moraju se vratiti u Državni proračun u skladu s odredbama Ugovora.

Prihvatljivi troškovi su: računi za opravdane/prihvatljive troškove iz predloženog troškovnika i troškovi nastali od 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2023. godine.

Prijave se podnose isključivo online sa svim potrebnim skeniranim i učitanim prilozima, putem Prijavnog obrasca KTG/2022 koji je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva turizma i sporta u rubrici Javni pozivi https://mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414.

Krajnji rok za prijavu na Javni poziv je do 20. lipanj 2022. godine do 24.00 sati.

Objavljeni natječaj

Skip to content