Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Poljoprivrednici te mikro, mala i srednja poduzeća

Rok za prijavu

15 veljače, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljeni natječaji za provedbu mjere 22 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu“

Predmet natječaja

Radi ublažavanja posljedica učinaka ruske invazije na Ukrajinu te osiguravanje likvidnosti s kojim se suočavaju poljoprivrednici te mikro, mala i srednja poduzeća koja se bave preradom, plasiranjem na tržište i razvojem poljoprivrednih proizvoda, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dva natječaja za provedbu mjere 22 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Ukupni iznos potpore raspoloživ kroz ove natječaje je 31.853.474,02 eura:

1. Natječaj za poljoprivrednike gdje su prihvatljivi korisnici poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva > 3.000 EUR SO, upisana u Upisnik poljoprivrednika najkasnije do 1. siječnja 2021. koji sudjeluju u:

 • podmjeri 10.1. „Agro-okoliš” Programa u 2022. godini i/ili
 • mjeri 11 „Ekološka proizvodnja” Programa u 2022. godini.

 

2. Natječaj za MSP-ove gdje su Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća, registrirana za preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda, osim proizvoda ribarstva najkasnije 1. siječnja 2021. godine u:

 • Upisniku subjekata u ekološkoj proizvodnji za potkategoriju B – prerađivači i/ili,
 • odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede (Upisnik objekata i subjekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, Registar primarnih proizvođača hrane za životinje) ili ne životinjskog podrijetla u nadležnosti Državnog inspektorata (Registar subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom iz nadležnosti sanitarne inspekcije Državnog inspektorata) i/ili,
 • Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava za obavljanje dopunske djelatnosti prerade i/ili,
 • registru proizvođača predmeta opće uporabe (kozmetički proizvodi) u nadležnosti Ministarstva zdravstva.

 

Uzimajući u obzir %-tno smanjenje primitaka/prihoda, paušalna potpora po korisniku iznosi kako slijedi:

 • 10% – 20% smanjenja primitaka/prihoda – potpora 5.000 EUR,
 • 20,01% -30% smanjenja primitaka/prihoda – potpora 10.000 EUR,
 • 30,01% – 40% smanjenja primitaka/prihoda – potpora 15.000 EUR,
 • 40,01% – 50% smanjenja primitaka/prihoda – potpora 20.000 EUR,
 • >50% smanjenja primitaka/prihoda – potpora 25.000 EUR.

 

Drugi instrumenti potpore uključuju:

 • Program pojedinačnog i portfeljnog osiguranja kredita za likvidnost i ulaganja izvoznika usklađen s Privremenim kriznim okvirom,
 • Program dodjele potpora HBOR-a,
 • Program državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda.

 

Potpora se korisniku isplaćuje na temelju zahtjeva za isplatu potpore koji se podnosi Agenciji za plaćanja na temelju ovoga Natječaja i Pravilnika. Zahtjev za isplatu potpore korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Korisnik je obvezan Potvrdu o podnošenju zahtjeva za isplatu ispisati i potpisati te dostaviti u izvorniku preporučenom pošiljkom ili neposredno u Agenciju za plaćanja na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Podružnica u Požeško-slavonskoj županiji, Trg Sv. Trojstva 19, 34 000 Požega.

Krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu potpore je od 08. veljače 2023. godine od 12:00 sati do 15. veljače 2023. godine do 12:00 sati.

Objavljeni natječaj

Skip to content