Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Javni pozivi su prvenstveno usmjereni na poduzetnike koji imaju sjedište/podružnicu i posluju na području Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske i svojim radom doprinose usmjeravanju regionalnog gospodarstva prema prioritetnim nišama u okviru regionalnih lanaca vrijednosti

Rok za prijavu

28 ožujka, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljeni Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske

Predmet natječaja

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje Javne pozive za iskazivanje interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti.

Javni pozivi su prvenstveno usmjereni na poduzetnike koji imaju sjedište/podružnicu i posluju na području Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske i svojim radom doprinose usmjeravanju regionalnog gospodarstva prema prioritetnim nišama u okviru regionalnih lanaca vrijednosti.

Vizija i misija regionalnih lanaca vrijednosti biti će definirani zajedničkom Deklaracijom o suradnji koju će potpisati dionici mapirani u okviru svakog regionalnog lanca vrijednosti.

Koordinacijsko vijeće, radni tim i Leadership grupe Panonske Hrvatske, koji su oformljeni u procesu izrade plana za industrijsku tranziciju, nastavit će sa svojim radom kroz strateške forume za regionalne lance vrijednosti (RLV forumi), čime će se omogućiti kontinuirani proces poduzetničkog otkrivanja i učinkovito upravljanje industrijskom tranzicijom.

U okviru RLV foruma, uz podršku MRRFEU-a, izradit će se akcijski planovi za razvoj/unaprjeđenje RLV-ova kojim će se definirati prioritetna područja ulaganja i identificirati indikativne misije i teme za istraživanje i razvoj, poslovna, istraživačka i tehnološka infrastruktura, ključne tehnologije te pametne vještine potrebne za industrijsku tranziciju. Temeljem izrađenih akcijskih planova, Upravljačko tijelo za Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. dobit će inpute za izradu ciljanih javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava kojim će se dati podršku dionicima regionalnih lanaca vrijednosti u procesu industrijske tranzicije.

Lanci vrijednosti koji imaju najveći potencijal za rast u Panonskoj Hrvatskoj su:  

 

Više o industrijskoj tranziciji u Panonskoj Hrvatskoj općenito možete pronaći u Planu za industrijsku tranziciju (PIT) Panonske Hrvatske.

Prijave na Javne pozive zaprimaju se do 28. ožujka 2022. godine.

Ukoliko želite saznati više informacija o javnim pozivima, Hrvatska gospodarska komora u suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organizira online radionice za sve zainteresirane prema sljedećem rasporedu:

Objavljeni natječaj

Skip to content