Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

-Inovativni kreativni laboratorij: pravni subjekti (privatni ili javni) koji djeluju i registrirani su na području država koje sudjeluju u Programu. Partnerski konzorcij mora biti sastavljen od minimalno 3 partnera iz minimalno 2 različite zemlje, te treba predstavljati raznolik raspon stručnosti u nekoliko kulturnih i kreativnih sektora, uključujući audiovizualni. Osim što se preporuča da partnerski konzorciji ne budu veliki, preporučljivo je i da vodeći partner bude start-up s partnerima koji predstavljaju i audio-vizualne i kulturne i kreativne sektora. -Novinarsko partnerstvo: pravni subjekti (privatni ili javni) koji djeluju i registrirani su na području država koje sudjeluju u Programu. Partnerski konzorcij mora biti sastavljen od minimalno 3 partnera koji se nalaze u 3 različite države, a mogu uključivati neprofitne, javne i privatne medijske kuće (uključujući pisane/online medije, radio/podcaste, TV, itd.) kao i druge organizacije koje su usredotočene na medije i informativni sektor (uključujući medijske udruge, nevladine organizacije, novinarske fondove i organizacije za obuku medijskih profesionalca itd.).

Rok za prijavu

7 rujna, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljena Potpora za Kreativni inovativni laboratorij i Novinarsko partnerstvo u 2022.

Predmet natječaja

Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) objavila je dva Poziva na dostavu prijedloga za Inovativni kreativni laboratorij i Novinarsko partnerstvo koja se provode u okviru Međusektorskog potprograma koji obuhvaća djelovanja u svim kulturnim i kreativnim sektorima (uključujući audiovizualni) kako bi se potaknula međusektorska suradnja i inovacije te djelovanja u sektoru informativnih medija.

 

1. Poziv za dostavu prijedloga za Inovativni kreativni laboratorij 2022

Inovativni kreativni laboratorij želi potaknuti aktere iz različitih kulturnih i kreativnih sektora da dizajniraju i testiraju inovativna digitalna rješenja s potencijalnim pozitivnim dugoročnim utjecajem na više kulturnih i kreativnih sektora. Ovim pozivom želi se podržati stvaranje inovativnih rješenja (npr. alata, modela i metodologija) koja se mogu primijeniti na audiovizualni sektor i barem još jedan kreativni i kulturni sektor, a rješenja bi se trebala lako replicirati i imati potencijal za prodor na tržište.

Cilj ovog poziva je podržati konkurentnost, proces ozelenjavanja, suradnju, cirkulaciju, vidljivost, dostupnost, raznolikost ili publiku u različitim sektorima.

Za potrebe ovogodišnjeg poziva, uz navedene ciljeve i aktivnosti, usvaja se i tematski pristup odnosno uključuje se i podrška horizontalnim prioritetnim temama:

 • ozelenjavanje za poticanje razmišljanja o životnom ciklusu te poticanje održivog i uključivog životnog okruženja i načina života. Ovaj Poziv ima namjeru okupiti aktere iz različitih kulturnih i kreativnih sektora kako bi kreirala, dizajnirali i testirali inovativna rješenja (npr. alate, modele i metodologije) za razmišljanje o kružnoj ekonomiji. Sva rješenja trebala bi kombinirati održivost s uključenošću i estetikom, biti replicirana u različitim sektorima i imati potencijal za promjene ponašanja u društvu.
 • inovativni obrazovni alati i sadržaji koji koriste kreativnost i kreativne sektore za rješavanje relevantnih društvenih tema kao što su dezinformacije.

 

Očekivanja Poziva:

 • poboljšati konkurentnost europskog audiovizualnog i drugih kulturnih i kreativnih sektora kroz međusektorsku suradnju,
 • unaprijediti proces ozelenjavanja europskog audiovizualnog i drugih kulturnih i kreativnih sektora kroz međusektorsku suradnju,
 • povećati prijenos znanja između različitih sektora kreativnih industrija,
 • povećati vidljivost, dostupnost i raznolikost europskih sadržaja u digitalnom dobu,
 • poboljšati poslovne modele i korištenje podataka,
 • povećati potencijalnu publiku europskih sadržaja u digitalnom dobu.

 

Projektni prijedlozi bi trebali predstavljati adekvatne strategije kojima bi se ojačala održivija industrija koja poštuje okoliš i osigurava ravnoteža spolova, uključenost, raznolikost i reprezentativnost.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • pravni subjekti (privatni ili javni) koji djeluju i registrirani su na području država koje sudjeluju u Programu,
 • partnerski konzorcij mora biti sastavljen od minimalno 3 partnera iz minimalno 2 različite zemlje, te treba predstavljati raznolik raspon stručnosti u nekoliko kulturnih i kreativnih sektora, uključujući audiovizualni,
 • osim što se preporuča da partnerski konzorciji ne budu veliki, preporučljivo je i da vodeći partner bude start-up s partnerima koji predstavljaju i audio-vizualne i kulturne i kreativne sektora.

 

Za ovaj Poziv osigurana su sredstva u ukupnom iznosu 13 640 000 EUR, a predviđeno trajanje podržanih projekta je do 24 mjeseca.

Projektni prijedlozi se ocjenjuju prema 4 osnovne kategorije, pri čemu je potrebno prijeći pojedinačni bodovni prag po kategorijama (N/A) i ukupni bodovni prag (70/100):

 • relevantnost u odnosu na prioritete : max 40 bodova,
 • kvaliteta sadržaja i aktivnosti: max 30 bodova,
 • upravljanje projektom: max 10 bodova,
 • diseminacija: max 20 bodova.

 

Prijava se ispunjava i predaje online putem Funding and tenders opportunity portala.

 

2. Poziv na dostavu prijedloga za Novinarsko partnerstvo

Cilj Poziva za Novinarska partnerstva je omogućiti širem europskom sektoru informativnih medija da postane održiviji i otporniji, doprinoseći tako pouzdanom izvještavanju o aktualnim događajima, informiranoj i uključivoj demokratskoj raspravi, razvoju vještina, zapošljavanju medijskih profesionalaca i novinara te raznolikom, neovisnom, slobodnom i pluralističkom medijskom okruženju.

Novinarskim partnerstvima želi se potaknuti sustavna suradnja profesionalnih medijskih organizacija kako bi se unaprijedila održivost i konkurentnost profesionalnog novinarstva usmjerenog na suradničku poslovnu transformaciju i/ili suradničke novinarske projekte.

Potpora je predviđena za projekte suradnji unutar i između bilo kojeg medijskog (pod)sektora i/ili žanra koji u cilju imaju poboljšanje suradnji i poticanje sustavne promijene u širem medijskom ekosustavu. Iz tog razloga, predložene aktivnosti moraju biti jasno obrazložene i temeljene na potrebama odabranog (pod)sektora, a preporuča se da partnerstva uključuju organizacije iz zemalja/regija s različitim i raznolikim medijskim mogućnostima. Potiču se aktivnosti dijeljenja najboljih praksi između operatera na medijskim tržištima s različitim karakteristikama (u smislu jezika, produkcije, veličina, razina digitalizacije itd.) kako bi se promicalo međusobno učenje.

Ovim Pozivom očekuje se uspostavljanje mreže za razmjenu najboljih praksi između profesionalaca u medijima i čvorišta znanja za podsektore oko tehničkih formata (pisani/online tisak, radio/podcast, TV, itd.) i/ili novinarskih žanrova (lokalno/regionalno novinarstvo, novinarstvo od javnog interesa, data novinarstvo, istraživačko novinarstvo itd. ). Očekuje se da novinari i stručnjaci za medijsko poslovanje steknu i usavrše nove profesionalne vještine; da se poveća inovativnost i kreativnost u novinarskim proizvodnim i distribucijskim procesima; da se poveća interes za novinarstvo u različitim društvenim skupinama, jezičnim skupinama i dobnim skupinama te poveća održivost novinarski proizvedenog sadržaja.

Projektni prijedlozi trebali bi pokrivati jedan ili više od sljedećih prioriteta: 

 • suradničke poslovne transformacije i/ili
 • suradnički novinarski projekti, a
 • prihvatljivo je uključivanje preklapajućih aktivnosti koje kombiniraju oba prioriteta,
 • prijedlozi bi trebali uključivati što je moguće više medija, kako bi bili od koristi široj europskoj medijskoj zajednici.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • pravni subjekti (privatni ili javni) koji djeluju i registrirani su na području država koje sudjeluju u Programu,
 • partnerski konzorcij mora biti sastavljen od minimalno 3 partnera koji se nalaze u 3 različite države, a
 • mogu uključivati neprofitne, javne i privatne medijske kuće (uključujući pisane/online medije, radio/podcaste, TV, itd.) kao i
 • druge organizacije koje su usredotočene na medije i informativni sektor (uključujući medijske udruge, nevladine organizacije, novinarske fondove i organizacije za obuku medijskih profesionalca itd.).

 

Za ovaj Poziv osigurana su sredstva u ukupnom iznosu 7 500 000 EUR, a predviđeno trajanje podržanih projekta je do 24 mjeseca.

Maksimalni iznos potpore je 300.000 – 2 500.000 EUR po projektu, a stopa sufinanciranja do 80%.

Projektni prijedlozi se ocjenjuju prema 4 osnovne kategorije, pri čemu je potrebno prijeći pojedinačni bodovni prag po kategorijama (N/A) i ukupni bodovni prag (70/100):

 • relevantnost u odnosu na prioritete : max 30 bodova,
 • kvaliteta sadržaja i aktivnosti: max 30 bodova,
 • upravljanje projektom: max 20 bodova,
 • diseminacija: max 20 bodova.

 

Prijava se ispunjava i predaje online putem Funding and tenders opportunity portala.

Pozivi za dostavu projektnih prijedloga otvoreni su do 7. rujna 2022. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content