Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Poziv na dostavu projektnih prijedloga upućuje se unaprijed određenim prijaviteljima koji su isključivo javni isporučitelji vodnih usluga (JIVU) koji na području RH pružaju uslugu javne vodoopskrbe, odnosno javne odvodnje otpadnih voda. Prihvatljivi prijavitelji su, sukladno Zakonu o vodnim uslugama („Narodne novine“, br. 66/2019), osnovani te u isključivom vlasništvu jedinica lokalne samouprave.

Rok za prijavu

31 prosinca, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljena 1. Izmjenu trajnog ograničenog Poziva za „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“

Predmet natječaja

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje prvu Izmjenu trajnog ograničenog Poziva za „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“

Izmjene Poziva koje se odnose na sljedeće:

1. Produljenje krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga

  • Inicijalni Poziv je otvoren do iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava u okviru ovog Poziva (1.000.000.000,00 HRK)  ili maksimalno do 30. 09. 2022. godine. S obzirom da financijska omotnica još uvijek nije iscrpljena, Poziv je produljen do 31. 12. 2022. godine.

 

2. Dokumentacija za prijavu projekta

U odnosu na dokumentaciju za prijavu projekta koja je propisana u inicijalnom Pozivu, nije potrebna sljedeća dokumentacija:

  • obrazac skupne Izjave prijavitelja,
  • izvadak iz Registra stvarnih vlasnika prijavitelja i partnera.

 

U okviru ovih izmjena, izmijenjene i Upute za prijavitelje možete pronaći na poveznicama:

 

Objavu cjelovitog Poziva možete pronaći na poveznici.

Objavljeni natječaj

Skip to content