Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi korisnici su javna tijela i pravne osobe uključujući i udruge koje se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora

Rok za prijavu

31 svibnja, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen prvi natječaj za intervenciju 70.05 Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi

Predmet natječaja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila prvi natječaj za provedbu intervencije 70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Predmet Natječaja je dodjela potpore na temelju Pravilnika o provedbi intervencije 70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike republike hrvatske 2023. – 2027. („Narodne novine“, br. 35/2024) u cilju doprinosa zaustavljanju i smanjenju gubitka bioraznolikosti, jačanje usluga ekosustava i očuvanje staništa i krajobraza.

Prihvatljivi korisnici su javna tijela i pravne osobe uključujući i udruge koje se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 2.300.000,00 EUR-a, a visina potpore po korisniku iznosi do 300.000 EUR-a. Intenzitet javne potpore je do 100% prihvatljivih troškova.

Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu je 15. travnja 2024. godine od 12:00 sati do 31. svibnja 2024. godine do 12:00 sati.

Korisnik popunjava zahtjev u elektroničkom obliku putem AGRONET- a. Nakon popunjavanja zahtjeva u AGRONET-u, elektronički ga podnosi isključivo korisnik putem NIAS-a, u skladu s Uputom za elektroničko podnošenje zahtjeva u AGRONET-u.

Objavljeni natječaj

Skip to content