Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Korisnici Programa u širem smislu su svi stanovnici lokalne zajednice koji imaju korist od provedbenih aktivnosti Programa. U užem smislu Korisnici Programa su jedinice lokalne samouprave sa statusom potpomognutog područja i s udjelom višim od 5 % pripadnika nacionalnih manjina u stanovništvu prema Popisu stanovništva u 2011. godini.

Rok za prijavu

15 lipnja, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

Predmet natječaja

Cilj Programa za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina je pružanje pomoći razvoju lokalnih zajednica na kojima povijesno žive i pripadnici nacionalnih manjina u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture te se njime zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne razine i predstavlja podršku u unapređenju socijalne, javne, komunalne i gospodarske infrastrukture te zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

Korisnici Programa u širem smislu su svi stanovnici lokalne zajednice koji imaju korist od provedbenih aktivnosti Programa. U užem smislu Korisnici Programa su jedinice lokalne samouprave sa statusom potpomognutog područja i s udjelom višim od 5 % pripadnika nacionalnih manjina u stanovništvu prema Popisu stanovništva u 2011. godini.

Sredstva za provedbu Programa iznose 20.000.000,00 kuna. Vrijednost financiranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najviše do 500.000,00 kuna s PDV-om. Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna s PDV-om.

Planirani iznos sredstava za Program raspodijelit će se jedinicama lokalne samouprave prema indeksu razvijenosti i to:

  • 50% sredstava JLS-ima razvrstanim u I. skupinu;
  • 25% sredstava JLS-ima razvrstanim u II. skupinu;
  • 15% sredstava JLS-ima razvrstanim u III. skupinu;
  • 10% sredstava JLS-ima razvrstanim u IV. skupinu.

 

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina.

Rok za podnošenje prijava je do 15. lipnja 2021. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content