Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela, privatne institucije, uključujući privatne tvrtke, koje imaju pravnu osobnost, međunarodne organizacije koje djeluju prema nacionalnom pravu države članice EU ili (s ograničenjima) prema međunarodnom pravu

Rok za prijavu

23 veljače, 2022
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen Program transnacionalne suradnje Središnja Europa 2021. – 2027.

Predmet natječaja

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU objavilo je Program transnacionalne suradnje Središnja Europa 2021. – 2027. te se pozivaju zainteresirane javne i privatne organizacije na dostavu projektnih prijedloga.

Program u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje pruža podršku suradnji država središnje Europe te u teritorijalnom smislu obuhvaća devet srednjoeuropskih država Europske unije ujedno i članica programskog područja: Hrvatske, Austrije, Češke, Italije, Mađarske, Njemačke, Poljske, Slovenije i Slovačke.

U novom programskom razdoblju kroz Program će se sufinancirati projekti u svrhu jačanja regionalnih inovacija, pametne specijalizacije, energetske tranzicije, zaštite okoliša, klimatskih promjena, poboljšanja prometnih veza te osnaživanja upravljačkih kapaciteta za regionalni razvoj kroz 9 specifičnih ciljeva. Financijska omotnica Programa za čitavo razdoblje iznosi oko 225 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Cilj poziva u novom razdoblju financiranja je ponuditi širok tematski raspon za najveći mogući broj zainteresiranih partnera.  U tom smislu za prijavitelje su otvorena sva 4 tematska prioriteta dok vrijednost poziva iznosi oko 72 milijuna eura iz EFRR-a uz stopu sufinanciranja od 80%.

Otvoreni prioriteti:

  • Prioritetna os 1 – Suradnjom za pametniju Središnju Europu – 22 milijuna eura iz EFRR-a;
  • Prioritetna os 2 – Suradnjom za zeleniju Središnju Europu – 36 milijuna eura iz EFRR-a;
  • Prioritetna os 3 – Suradnjom za povezaniju Središnju Europu – 7 milijuna eura iz EFRR-a;
  • Prioritetna os 4 – Suradnjom za poboljšano upravljanje Središnjom Europom – 7 milijuna eura iz EFRR-a.

 

Projektni konzorcij se mora sastojati od najmanje tri financijska partnera iz tri zemlje EU-a, od kojih dva moraju imati sjedište u programskom području.

Prihvatljivi projektni partneri uključuju:

  • Nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela;
  • Privatne institucije, uključujući privatne tvrtke, koje imaju pravnu osobnost;
  • Međunarodne organizacije koje djeluju prema nacionalnom pravu države članice EU ili (s ograničenjima) prema međunarodnom pravu.

 

Novost u odnosu na prošlo programsko razdoblje je mogućnost da privatne institucije preuzmu ulogu vodećeg partnera.

Poziv je otvoren od 15. studenog 2021. do 23. veljače 2022. godine, a ugovaranje i početak provedbe projekata se očekuje u jesen 2022. godine.

U svrhu potpore potencijalnim prijaviteljima Program je osmislio virtualnu zajednicu projektnih prijavitelja koja olakšava traženje projektnih partnera te daje mogućnost pretraživanja postojećih i dodavanja svojih projektnih ideja. Zajednica će vam pomoći da stupite u kontakt s drugim organizacijama iz cijele Središnje Europe i olakšati prijavu na poziv.

Objavljeni natječaj

Skip to content