Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

• jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; • pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu; jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (samo za svoje ime i za svoj račun); • ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji imaju sklopljen Ugovor o EU projektu te zadovoljavaju niže navedenim uvjetima.

Rok za prijavu

31 ožujka, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Najavljen Javni poziv za sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini

Predmet natječaja

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije najavljuje raspisivanje Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini prema Programu sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Sredstava Programa su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU za programsko razdoblje 2014.-2020 i projekata financiranih u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje te Financijskih mehanizama EGP i Kraljevine Norveške.

Za korištenje sredstava Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini mogu se prijaviti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Planirani iznos sredstava za provedbu Programa iznosi 630.000.000,00 kuna.

Neovisno o Korisniku i području provedbe EU projekta:

  • minimalna vrijednost zahtjeva za sufinanciranje provedbe EU projekta po pojedinačnom EU projektu ne smije biti manja od 250.000,00 kuna
  • maksimalna vrijednost zahtjeva za sufinanciranje provedbe EU projekta po pojedinačnom EU projektu u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. može iznositi 10.000.000,00 kuna, ali ne više od 50% od iznosa vlastitog učešća u prihvatljivim troškovima koje je Korisnik dužan osigurati iz vlastitih izvora.
  • maksimalna vrijednost zahtjeva za sufinanciranje provedbe EU projekta po pojedinačnom EU projektu za projekte u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje i Financijskog mehanizma EGP i Kraljevine Norveške može iznositi 1.000.000,00 kuna, ali ne više od 50% od iznosa vlastitog učešća u prihvatljivim troškovima koje je Korisnik dužan osigurati iz vlastitih izvora.

Broj zahtjeva  koje Korisnik može podnijeti nije ograničen.

Planirani datum raspisivanja Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini je 15. prosinca 2020. godine te se od tog datuma mogu podnositi  zahtjevi za sufinanciranje provedbe EU projekta na regionalnoj i lokalnoj razini sa svim potrebnim  dokumentima.

Javni poziv provodi se u II. kruga i otvoren je do 31. ožujka 2021. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content