Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

• jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; • pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu; jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (samo za svoje ime i za svoj račun); • ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji imaju sklopljen Ugovor o EU projektu te zadovoljavaju niže navedenim uvjetima.

Rok za prijavu

31 ožujka, 2021
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Najavljen Javni poziv za sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini

Predmet natječaja

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije najavljuje raspisivanje Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini prema Programu sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Sredstava Programa su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU za programsko razdoblje 2014.-2020 i projekata financiranih u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje te Financijskih mehanizama EGP i Kraljevine Norveške.

Za korištenje sredstava Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini mogu se prijaviti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Planirani iznos sredstava za provedbu Programa iznosi 630.000.000,00 kuna.

Neovisno o Korisniku i području provedbe EU projekta:

  • minimalna vrijednost zahtjeva za sufinanciranje provedbe EU projekta po pojedinačnom EU projektu ne smije biti manja od 250.000,00 kuna
  • maksimalna vrijednost zahtjeva za sufinanciranje provedbe EU projekta po pojedinačnom EU projektu u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. može iznositi 10.000.000,00 kuna, ali ne više od 50% od iznosa vlastitog učešća u prihvatljivim troškovima koje je Korisnik dužan osigurati iz vlastitih izvora.
  • maksimalna vrijednost zahtjeva za sufinanciranje provedbe EU projekta po pojedinačnom EU projektu za projekte u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje i Financijskog mehanizma EGP i Kraljevine Norveške može iznositi 1.000.000,00 kuna, ali ne više od 50% od iznosa vlastitog učešća u prihvatljivim troškovima koje je Korisnik dužan osigurati iz vlastitih izvora.

Broj zahtjeva  koje Korisnik može podnijeti nije ograničen.

Planirani datum raspisivanja Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini je 15. prosinca 2020. godine te se od tog datuma mogu podnositi  zahtjevi za sufinanciranje provedbe EU projekta na regionalnoj i lokalnoj razini sa svim potrebnim  dokumentima.

Javni poziv provodi se u II. kruga i otvoren je do 31. ožujka 2021. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content