Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

– općine Republike Hrvatske koje su razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i (područne) regionalne samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine broj 132/17)

Rok za prijavu

Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Program potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u općinama Republike Hrvatske u 2021. godini

Predmet natječaja

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavljuje Javni poziv općinama indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini (dalje: Poziv) sukladno Programu potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini u općinama Republike Hrvatske i Provedbenog programa Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za razdoblje 2021. – 2024.

Mjera podrazumijeva osiguravanje financijske potpore iz Državnog proračuna za 2021. za što veće institucijsko zbrinjavanje djece predškolske dobi u općinama s potpomognutih područja, a posebno manje naseljenih i ruralnih područja Republike Hrvatske u kojima nedostaje i/ili je slabo razvijena institucionalna podrška za djecu rane i predškolske dobi.

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Poziva. Rok za podnošenje prijava ističe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava.
Obavijest o obustavi i/ili zatvaranju Poziva zbog iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava, Središnji državni ured će pravovremeno objaviti na mrežnim stranicama.

Za provedbu Poziva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu osiguran je ukupan iznos od 20.000.000,00 kuna.
Za općine razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je ukupan iznos od 15.000.000,00 kuna.
Za općine iz Sisačko moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije osiguran je ukupan iznos od 5.000.000,00 kuna.

Objavljeni natječaj

Skip to content