Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga 1. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću koja drže rasplodne svinje

Rok za prijavu

Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Program potpore za očuvanje proizvodnje prasadi na području zone ograničenja zbog izbijanja afričke svinjske kuge

Predmet natječaja

Cilj Programa je kroz financijsku pomoć uzgajivačima svinja nadoknaditi povećane troškove držanja uzrokovane otežanim prometovanjem živih svinja te povećanim troškovima hranidbe uzrokovanim provedbom naređenih mjera počevši od 26. lipnja 2023. kada je bolest potvrđena u Republici Hrvatskoj.

U okviru ovoga Programa omogućiti će se isplata potpore uzgajivačima rasplodnih svinja za dio troškova hranidbe u visini od 60,00 eura mjesečno po grlu za razdoblje u kojem se objekti korisnika na kojima se drže rasplodne svinje nalaze u zoni ograničenja.

Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga 1. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću koja drže rasplodne svinje. Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • upis u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,
  • upis u Registar objekata (farmi),
  • objekti korisnika nalaze se u zoni ograničenja proglašenim zbog izbijanja afričke svinjske kuge,
  • u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu na objektu korisnika ne smije biti utvrđeno uginuće i/ili provedeno usmrćivanje svinja uslijed provedbe mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge.

 

Financijska sredstva za provedbu Programa iznose 2.000.000,00 eura.

Zahtjevi za potporu popunjavaju se putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izravno ili u podružnicama Agencije.

Po popunjavanju Zahtjeva putem AGRONET-a podnositelj je dužan dostaviti potpisanu/ovjerenu Izjavu na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom „Program potpore za očuvanje proizvodnje prasadi na području zone ograničenja zbog izbijanja afričke svinjske kuge“.

Objavljeni natječaj

Skip to content