Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Korisnici potpore su poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika, koji su podnijeli Jedinstveni zahtjev za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u 2021. godini, sa poljoprivrednim površinama veličine 1 ha i više na kojima se uzgaja jedna ili više slijedećih skupina kultura: ratarske kulture, trajni nasadi, povrće, ukrasno bilje, ljekovito bilje

Rok za prijavu

Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Program potpore male vrijednosti poljoprivrednicima za nabavu mineralnog gnojiva

Predmet natječaja

Cilj Programa je zadržavanje poljoprivredne proizvodnje na razini prošle godine te osnaživanje poljoprivrednih proizvođača kroz određenu nadoknadu povećanja troškova proizvodnje nastalih porastom cijene mineralnih gnojiva.

Potpora u okviru Programa omogućit će olakšano gospodarenje poljoprivrednicima u okviru nepovoljnih uvjeta nastalih izrazitim povećanjem cijena mineralnih gnojiva te osigurati zadržavanje razine poljoprivredne proizvodnje na razini prethodne godine.

Za potporu su prihvatljive proizvodne površine na kojima se proizvode poljoprivredne kulture i za koje je podnesen Jedinstveni zahtjev za potporu u 2021. godini. Minimalna prihvatljiva površina pod poljoprivrednim kulturama iznosi 1,0 ha te je za potporu prihvatljivo do prvih 20 ha poljoprivrednih površina poljoprivrednog gospodarstva na kojima se uzgaja jedna ili više slijedećih skupina kultura:

  • ratarske kulture,
  • trajni nasadi,
  • povrće,
  • ukrasno bilje,
  • ljekovito bilje.

 

Korisnici potpore su poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika, koji su podnijeli Jedinstveni zahtjev za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u 2021. godini, sa poljoprivrednim površinama veličine 1 ha i više na kojima se uzgaja jedna ili više slijedećih skupina kultura: ratarske kulture, trajni nasadi, povrće, ukrasno bilje, ljekovito bilje.

Korisnici potpore dužni su, prilikom podnošenja zahtjeva za potporu iz ovoga Programa, dostaviti dokaz o kupnji mineralnog gnojiva u iznosu najmanje istom iznosu potpore na koji ostvaruju pravo u skladu s ovim Programom.

Potpora se dodjeljuje u iznosu od 450,00 kn/ha za prvih 10 ha poljoprivrednog gospodarstva te 250,00 kn/ha za preostalih 10 ha poljoprivrednog gospodarstva, do ukupno 20 ha površina poljoprivrednog gospodarstva.

Za provedbu Programa osigurana su financijska sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. i projekcijama za 2023. i 2024. godinu u iznosu od 200.000.000,00 kuna.

Potpora u skladu s ovim Programom u iznosu od ukupno 150.000.000,00 kuna biti će isplaćena u 2022. godini dok će na preostali iznos korisnici potpore ostvariti pravo u 2023. godini, po provedenoj administrativnoj obradi zahtjeva za potporu iz ovoga Programa.

Program se provodi u 2022. i 2023. godini.

Objavljeni natječaj

Skip to content