Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

• jedinice lokalne samouprave razvrstane u V. skupinu, osim JLS-a sa otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja; • jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko su područja provedbe projekta područja V. skupine JLS-a, osim područja JLS-a sa otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja.

Rok za prijavu

15 siječnja, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Program podrške regionalnom razvoju

Predmet natječaja

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru svoje nadležnosti nastavlja provoditi  Program podrške regionalnom razvoju (u nastavku teksta: Program) koji ima za cilj jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala te brži gospodarski oporavak ovih područja, što je preduvjet za sprečavanje iseljavanja stanovništva, smanjenje negativnog demografskog trenda i održivi razvoj.

Programom se potiče razvoj lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata društvene, javne, socijalne, komunalne, gospodarske i okolišne infrastrukture na lokalnoj razini.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave razvrstane u V. skupinu, osim JLS-a sa otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja te jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko su područja provedbe projekta područja V. skupine JLS-a, osim područja JLS-a sa otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja.

Vrijednost financiranja Ministarstva može iznositi najviše do 600.000,00 kuna s PDV-om. Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna s PDV-om.

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu ili adaptaciju prihvatljivih građevina.

Podnositelji podnose zahtjev za financiranje najranije od 15. prosinca 2020. godine do najkasnije 15. siječnja 2021. godine.

Valjanim zahtjevima smatrat će se zahtjevi dostavljani u pisarnicu Ministarstva do 16:00 sati 15. siječnja 2021. godine, odnosno preporučene pošiljke s poštanskim štambiljem zaključno s navedenim datumom.

Objavljeni natječaj

Skip to content